0 Comments
Eurozone: Suy thoái kinh tế đang tiếp tục

Eurozone: Suy thoái kinh tế đang tiếp tục

Suy thoái tài chính quốc gia tiếp tục. Suy thoái tài chính toàn cầu đã ảnh hưởng đến cả các chủ doanh nghiệp nhỏ khiêm tốn vì họ không thể định vị được các nhà đầu tư. Trong bối cảnh suy thoái tài chính toàn cầu, các công ty trên tất cả các phân khúc […]